phone Meer informatie? 0033 9 86 17 54 70 (Nederlands gesproken)
Zoek Vakantiehuizen

Disclaimer


Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (geheel) correct is opgenomen. InterProvence aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie. De bedragen in Euro's zijn op hele Euroís afgerond en, tenzij anders vermeld, incl. BTW.

Alle informatie en prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

InterProvence is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. InterProvence vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle rechten voorbehouden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, rekenmodules, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij InterProvence of worden door InterProvence met toestemming van de rechthebbende op deze site getoond, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom  van InterProvence. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InterProvence.

PotentiŽle huurders worden geacht in te stemmen met de Algemene Voorwaarden alvorens een accommodatie te boeken.

© 2012 InterProvence, Nijmegen

 

© 2007 - 2018 InterProvence Vakantiehuizen | Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer | Veelgestelde vragen | Partners | Contact |